Senarai Surah Hafazan Abdul Rahman, Abdullah dan Ahmad Zaid

بسم الله الرحمن الرحيم


Berikut adalah rekod hafazan Abdul Rahman, Abdullah dan Ahmad Zaid:


ABDULRAHMAN (12 tahun ) 2018  . KHATAM AL-QURAN PADA TAHUN 2018 DI USIA 12 TAHUN : 

Surah2 yang sudah di hafal: 
( Yang dihighlight adalah yang sudah dihafal )

1. Surah Al-Fatihah (Pembukaan) 
2. Surah Al-Baqarah (Lembu Betina) 2017
3. Surah Ali ‘Imran (Keluarga Imran)  1/2018
4. Surah An-Nisaa’ (Wanita) 3/2018
5. Surah Al-Maa’idah (Hidangan) 4/2018
6. Surah Al-An’aam (Binatang Ternakan)
7. Surah Al-A’raaf (Tempat Tertinggi)
8. Surah Al-Anfaal (Rampasan Perang) 
9. Surah At-Taubah (Pengampunan)
10. Surah Yunus (Nabi Yunus a.s.) 24/9/2018

11. Surah Hud (Nabi Hud a.s.) 2017
12. Surah Yusuf (Nabi Yusuf a.s.)  2016
13. Surah Ar-Ra’d (Guruh) 
2016

14. Surah Ibrahim (Nabi Ibrahim a.s.) 2016
15. Surah Al-Hijr (Kawasan Berbatu) 2016
16. Surah An-Nahl (L
ebah) 2016
17. Surah Al-Israa’ (Perjalanan Malam) 2016
18. Surah Al-Kahfi (Gua) (21/1/2014)

19. Surah Maryam (Siti Maryam)
20. Surah Taahaa(13/2/2014)
21. Surah Al-Anbiyaa’ 
(Para Nabi)

 22. Surah Al-Hajj (Haji)(27/1/2016)
23. Surah Al-Mu’minun  (Golongan yang Beriman)(5/8/2015)
24. Surah An-Nuur (Cahaya) (5/7/2015)
25. Surah Al-Furqaan (Pembeza Kebenaran dan Kebatilan)
1/6/2015)

26. Surah Asy-Syu’araa (Para Penyair)(10/4/2015)
27. Surah An-Naml (Semut)(18/3/2015)
28. Surah Al-Qasas (Cerita-cerita)(21/11/2014)
29. Surah Al-‘Ankabut (Labah-labah)(13/5/2014)
30. Surah Ar-Rum (Bangsa Rom) (28/4/2014)
31. Surah Luqman (Luqman)  (20/4/2014)
32. Surah As-Sajdah (Sujud) 
33. Surah Al-Ahzab (Golongan yang Bersekutu)(17/4/2014)
34. Surah Saba’ (Kaum Saba’)(26/3/2014)
35. Surah Faatir (Pencipta)(18/3/2014)
36. Surah Yaasin
37. Surah As-Saaffat (Yang Teratur Berbaris)  (5/3/2014)
38. Surah Saad(20/2/2014)
39. Surah Az-Zumar (Rombongan)(13/2/2014)
40. Surah Al-Mu’min (Orang yang Beriman)  (11/12/2013)
41. Surah Fussilat (Dijelaskan) (13/9/2013)
42. Surah Asy-Syuraa (Permesyuaratan) (26/8/2013)
43. Surah Az-Zukhruf (Perhiasan Emas)(3/8/2013)
44. Surah Ad-Dukhaan (Kabut / Asap)
45. Surah Al-Jatsiyah (Yang Berlutut) (10/6/2013)
46. Surah Al-Ahqaaf (Bukit-bukit Pasir)(23/5/2013)
47. Surah Muhammad (Nabi Muhammad SAW) 
(2/4/2013)
48. Surah Al-Fath (Kemenangan)  (28/3/2013)
49. Surah Al-Hujurat (Bilik-bilik) (30/5/2013)
50. Surah Qaaf   (15/2/2013)
51. Surah Adz-Dzariyaat (Angin yang Menerbangkan)  (17/2/2013)
52. Surah At-Tur (Bukit)(18/2/2013)
53
. Surah An-Najm (Bintang)
(18/2/2013)
54. Surah Al-Qamar (Bulan)
(19/2/2013)
55. Surah Ar-Rahman (Yang Maha Pemurah) (1/2/2014)
56. Surah Al-Waqi’ah (Peristiwa yang Tidak Dapat Dielakkan)
57. Surah Al-Hadid (Besi) (9/3/2013)
58. Surah Al-Mujadilah (Perempuan yang Merayu)
59. Surah Al-Hasyr (Pengusiran)
60. Surah Al-Mumtahanah (Perempuan yang Diuji)
61. Surah As-Saf (Barisan)
62. Surah Al-Jumu’ah (Hari Jumaat) 
63. Surah Al-Munafiquun (Golongan Munafik)

64. Surah At-Taghabun (Dinampakkan Kesalahan) (1/3/2013)
65. Surah At-Talaq (Cerai / Talak)
(28/2/2013)
66. Surah At-Tahrim (Mengharamkan)  
(28/2/2013)
67. Surah Al-Mulk (Kerajaan)
68. Surah Al-Qalam (Pena / Kalam)
69. Surah Al-Haaqqah (Keadaan Sebenar / Hari Kiamat)
70. Surah Al-Ma’arij (Tempat-tempat Naik) 
71. Surah Nuh (Nabi Nuh a.s.) 
72. Surah A-Jin (Jin) (18/1/2014)

73. Surah Al-Muzammil (Yang Berselimut) 
74. Surah Al-Muddathir (Yang Berselubung) 
75. Surah Al-Qiyaamah (Hari Kebangkitan / Kiamat) 
76. Surah Al-Insaan (Manusia)
77. Surah Al-Mursalat (Malaikat Yang Diutus)(25/1/2014)
78. Surah An-Naba’ (Berita Besar)
79. Surah An-Naazi’aat (Malaikat Yang Mencabut)

80. Surah ‘Abasa (Dia Bermasam Muka)
81. Surah At-Takwiir (Menggulung)
82. Surah Al-Infitar (Terpecah & Terbelah) 
83. Surah Al-Mutaffifiin (Golongan yang Curang)
84. Surah Al-Insyiqaaq (Terbelah)
85. Surah Al-Buruj (Gugusan Bintang) 
86. Surah At-Taariq (Pengunjung Malam) 
87. Surah Al-A’laa (Yang Tertinggi) 
88. Surah Al-Ghaasyiah (Peristiwa Menggelisahkan/Hari Pembalasan) 
89. Surah Al-Fajr (Fajar / Sinar Mentari)
90. Surah Al-Balad (Negeri)
91. Surah Asy-Syams (Matahari)
92. Surah Al-Lail (Malam)
93. Surah Adh-Dhuha (Pagi yang Cemerlang / Matahari Meninggi)
94. Surah Al-Insyirah/An-Nasyrah (Melapangkan) 
95. Surah At-Tin (Buah Tin / Buah Ara) 
96. Surah Al-‘Alaq (Segumpal Darah)
97. Surah Al-Qadr (Kemuliaan) 
98. Surah Al-Baiyinah (Bukti yang Nyata)
99. Surah Al-Zalzalah (Kegoncangan) 
100. Surah Al-‘Aadiyaat (Yang Berlari Kencang)
101. Surah Al-Qari’ah (Hari Yang Hingar Bingar / Kiamat)
102. Surah At-Takathur (Bermegah-megah)
103. Surah Al-‘Asr (Masa)
104. Surah Al-Humazah (Pengumpat)
105. Surah Al-Fiil (Gajah)
106. Surah Quraisy (Kaum Quraisy)
107. Surah Al-Ma’un (Barangan Berguna) 
108. Surah Al-Kauthar (Sungai Di Syurga)

109. Surah Al-Kafirun (Golongan Kafir) 
110. Surah An-Nasr (Pertolongan)
111. Surah Al-Lahab (Nyalaan Api) 
112. Surah Al-Ikhlas (Tulus Ikhlas / Memurnikan Keesaan Allah) 
113. Surah Al-Falaq (Waktu Subuh / Dinihari)
114. Surah An-Nas (Manusia)Khatam hafazan Al-Quran بفضل الله تعالى  pada: 
24 September 2018/ 14 Muharram 1440 (Isnin)__________________________________________

ABDULLAH (10 tahun)2018 :
Abdullah telah khatam Al-Quran pada usia 11 tahun , 2019 

(Yang dihighlight adalah yang sudah dihafal)


1. Surah Al-Fatihah (Pembukaan) 
2. Surah Al-Baqarah (Lembu Betina)  4/2018
3. Surah Ali ‘Imran (Keluarga Imran) 9/2018

4. Surah An-Nisaa’ (Wanita)  11/2018
5. Surah Al-Maa’idah (Hidangan)
6. Surah Al-An’aam (Binatang Ternakan) 3/2019

7. Surah Al-A’raaf (Tempat Tertinggi)
8. Surah Al-Anfaal (Rampasan Perang)
9. Surah At-Taubah (Pengampunan)
10. Surah Yunus (Nabi Yunus a.s.)
11. Surah Hud (Nabi Hud a.s.)
12. Surah Yusuf (Nabi Yusuf a.s.) 
13. Surah Ar-Ra’d (Guruh) 
14. Surah Ibrahim (Nabi Ibrahim a.s.)
15. Surah Al-Hijr (Kawasan Berbatu)
16. Surah An-Nahl (Lebah)
17. Surah Al-Israa’ (Perjalanan Malam)

18. Surah Al-Kahfi (Gua) (5/2/2014)
19. Surah Maryam (Siti Maryam)2017
20. Surah Taahaa 2017
21. Surah Al-Anbiyaa’ (Para Nabi) 2017
22. Surah Al-Hajj (Haji)2017
23. Surah Al-Mu’minun (Golongan yang Beriman) 2017
24. Surah An-Nuu(Cahaya)  2017

25. Surah Al-Furqaan (Pembeza Kebenaran dan Kebatilan) 2017
26. Surah Asy-Syu’araa (Para Penyair)2017
27. Surah An-Nam(Semut)2017
28. Surah Al-Qasas (Cerita-cerita)
29. Surah Al-‘Ankabut (Labah-labah)
30. Surah Ar-Rum (Bangsa Rom)
31. Surah Luqman (Luqman) 
32. Surah As-Sajdah (Sujud) (30/3/2013)
33. Surah Al-Ahzab (Golongan yang Bersekutu)
34. Surah Saba’ (Kaum Saba’)
35. Surah Faatir (Pencipta) 3/2016
36. Surah Yaasin
37. Surah As-Saaffa(Yang Teratur Berbaris) 
38. Surah Saad(27/1/2016)
39. Surah Az-Zumar (Rombongan)

40. Surah Al-Mu’min (Orang yang Beriman) (15/10/2015)
41. Surah Fussilat (Dijelaskan) (1/9/2015)
42. Surah Asy-Syuraa (Permesyuaratan) 
 (19/8/2015)
43. Surah Az-Zukhruf (Perhiasan Emas)
 (1/8/2015)
44. Surah Ad-Dukhaan (Kabut / Asap) (23/5/2013)
45. Surah Al-Jatsiyah (Yang Berlutut) 

46. Surah Al-Ahqaaf (Bukit-bukit Pasir)
47. Surah Muhammad (Nabi Muhammad SAW)
48. Surah Al-Fath (Kemenangan) (2/4/2013)
49. Surah Al-Hujurat (Bilik-bilik)(8/4/2015)
50. Surah Qaaf (16/11/2013)

51. Surah Adz-Dzariyaat (Angin yang Menerbangkan)(26/8/2013)
52. Surah At-Tur (Bukit) (3/4/2013)
53
. Surah An-Najm (Bintang) (4/4/2013)
54. Surah Al-Qamar (Bulan) (26/6/2013) 
55. Surah Ar-Rahman (Yang Maha Pemurah) (20/2/2015) 
56. Surah Al-Waqi’ah (Peristiwa yang Tidak Dapat Dielakkan)(13/7/2013) 
57. Surah Al-Hadid (Besi)(27/7/2013) 
58. Surah Al-Mujadilah (Perempuan yang Merayu) (18/6/2013) 
59. Surah Al-Hasyr (Pengusiran) (15/6/2013) 
60. Surah Al-Mumtahanah (Perempuan yang Diuji) (13/6/2013) 
61. Surah As-Saf (Barisan)(8/6/2013) 
62. Surah Al-Jumu’ah (Hari Jumaat) (6/6/2013) 
63. Surah Al-Munafiquun (Golongan Munafik)(5/6/2013) 
64. Surah At-Taghabun (Dinampakkan Kesalahan)
(30/5/2013) 
65. Surah At-Talaq (Cerai / Talak)(27/5/2013)
66. Surah At-Tahrim (Mengharamkan)  (20/4/2013)
67. Surah Al-Mulk (Kerajaan)
68. Surah Al-Qalam (Pena / Kalam)
69. Surah Al-Haaqqah (Keadaan Sebenar / Hari Kiamat)
70. Surah Al-Ma’arij (Tempat-tempat Naik) 
71. Surah Nuh (Nabi Nuh a.s.) 

72. Surah A-Jin (Jin)(26/6/2014) 
73. Surah Al-Muzammil (Yang Berselimut) 
74. Surah Al-Muddathir (Yang Berselubung) 
75. Surah Al-Qiyaamah (Hari Kebangkitan / Kiamat) 
76. Surah Al-Insaan (Manusia)

77. Surah Al-Mursalat (Malaikat Yang Diutus)(22/7/2013)
78. Surah An-Naba’ (Berita Besar)
79. Surah An-Naazi’aat (Malaikat Yang Mencabut)

80. Surah ‘Abasa (Dia Bermasam Muka)
81. Surah At-Takwiir (Menggulung)
82. Surah Al-Infitar (Terpecah & Terbelah) 
83. Surah Al-Mutaffifiin (Golongan yang Curang)
84. Surah Al-Insyiqaaq (Terbelah)
85. Surah Al-Buruj (Gugusan Bintang) 
86. Surah At-Taariq (Pengunjung Malam) 
87. Surah Al-A’laa (Yang Tertinggi) 
88. Surah Al-Ghaasyiah (Peristiwa Menggelisahkan/Hari Pembalasan) 
89. Surah Al-Fajr (Fajar / Sinar Mentari)
90. Surah Al-Balad (Negeri)
91. Surah Asy-Syams (Matahari)
92. Surah Al-Lail (Malam)
93. Surah Adh-Dhuha (Pagi yang Cemerlang / Matahari Meninggi)
94. Surah Al-Insyirah/An-Nasyrah (Melapangkan) 
95. Surah At-Tin (Buah Tin / Buah Ara) 
96. Surah Al-‘Alaq (Segumpal Darah)
97. Surah Al-Qadr (Kemuliaan) 
98. Surah Al-Baiyinah (Bukti yang Nyata)
99. Surah Al-Zalzalah (Kegoncangan) 
100. Surah Al-‘Aadiyaat (Yang Berlari Kencang)
101. Surah Al-Qari’ah (Hari Yang Hingar Bingar / Kiamat)
102. Surah At-Takathur (Bermegah-megah)
103. Surah Al-‘Asr (Masa)
104. Surah Al-Humazah (Pengumpat)
105. Surah Al-Fiil (Gajah)
106. Surah Quraisy (Kaum Quraisy)
107. Surah Al-Ma’un (Barangan Berguna) 
108. Surah Al-Kauthar (Sungai Di Syurga)

109. Surah Al-Kafirun (Golongan Kafir) 
110. Surah An-Nasr (Pertolongan)
111. Surah Al-Lahab (Nyalaan Api) 
112. Surah Al-Ikhlas (Tulus Ikhlas / Memurnikan Keesaan Allah) 
113. Surah Al-Falaq (Waktu Subuh / Dinihari)
114. Surah An-Nas (Manusia)

Alhamdulillah Abdullah dan Abdul Rahman telah khatam Al-Quran, kisahnya boleh dibaca di sini:


___________________________________________________


AHMAD ZAID (6 tahun)2021 : 

(Yang dihighlight adalah yang sudah dihafal)


1. Surah Al-Fatihah 
2. Surah Al-Baqarah (Lembu Betina)  
3. Surah Ali ‘Imran (Keluarga Imran) 

4. Surah An-Nisaa’ (Wanita)
5. Surah Al-Maa’idah (Hidangan)
6. Surah Al-An’aam (Binatang Ternakan)
7. Surah Al-A’raaf (Tempat Tertinggi)
8. Surah Al-Anfaal (Rampasan Perang)
9. Surah At-Taubah (Pengampunan)
10. Surah Yunus (Nabi Yunus a.s.)
11. Surah Hud (Nabi Hud a.s.)
12. Surah Yusuf (Nabi Yusuf a.s.) 
13. Surah Ar-Ra’d (Guruh) 
14. Surah Ibrahim (Nabi Ibrahim a.s.)
15. Surah Al-Hijr (Kawasan Berbatu)
16. Surah An-Nahl (Lebah)
17. Surah Al-Israa’ (Perjalanan Malam)
18. Surah Al-Kahfi (Gua) 
19. Surah Maryam (Siti Maryam)
20. Surah Taahaa 
21. Surah Al-Anbiyaa’ (Para Nabi) 
22. Surah Al-
Hajj (Haji)
23. Surah Al-Mu’minun (Golongan yang Beriman) 
24. Surah An-Nuur (Cahaya)  

25. Surah Al-Furqaan (Pembeza Kebenaran dan Kebatilan) 
26. Surah Asy-Syu’araa (Para Penyair)
27. Surah An-Naml (Semut)
28. Surah Al-Qasas (Cerita-cerita)
29. Surah Al-‘Ankabut (Labah-labah)
30. Surah Ar-Rum (Bangsa Rom)
31. Surah Luqman (Luqman) 
32. Surah As-Sajdah (Sujud) 
33. Surah Al-Ahzab (Golongan yang Bersekutu)
34. Surah Saba’ (Kaum Saba’)
35. Surah Faatir (Pencipta) 
36. Surah Yaasin
37. Surah As-Saaffat (Yang Teratur Berbaris)  (12/2023)
38. Surah Saad
39. Surah Az-Zumar (Rombongan)

40. Surah Al-Mu’min (Orang yang Beriman)
41. Surah Fussilat (Dijelaskan) 
42. Surah Asy-Syuraa (Permesyuaratan)  
43. Surah Az-Zukhruf (Perhiasan Emas) 
44. Surah Ad-Dukhaan (Kabut / Asap) 
45. Surah Al-Jatsiyah (Yang Berlutut) 

46. Surah Al-Ahqaaf (Bukit-bukit Pasir)

47. Surah Muhammad (Nabi Muhammad SAW) 4/2023
48. Surah Al-Fath (Kemenangan) 
49. Surah Al-Hujurat (Bilik-bilik)
50. Surah Qaaf 

51. Surah Adz-Dzariyaat (Angin yang Menerbangkan)
52. Surah At-Tur (Bukit) 
53
. Surah An-Najm (Bintang) 
54. Surah Al-Qamar (Bulan) 
55. Surah Ar-Rahman
 (Yang Maha Pemurah) 
56. Surah Al-Waqi’ah (Peristiwa yang Tidak Dapat Dielakkan)
57. Surah Al-Hadid (Besi)
58. Surah Al-Mujadilah (Perempuan yang Merayu) 
59. Surah Al-Hasyr (Pengusiran)  9/2022
60. Surah Al-Mumtahanah (Perempuan yang Diuji) 
61. Surah As-Saf (Barisan)
62. Surah Al-Jumu’ah (Hari Jumaat) 
63. Surah Al-Munafiquun (Golongan Munafik)
64. Surah At-Taghabun (Dinampakkan Kesalahan)

65. Surah At-Talaq (Cerai / Talak)
66. Surah At-Tahrim (Mengharamkan)  
67. Surah Al-Mulk (Kerajaan)
68. Surah Al-Qalam (Pena / Kalam)
69. Surah Al-Haaqqah (Keadaan Sebenar / Hari Kiamat)
70. Surah Al-Ma’arij (Tempat-tempat Naik) 
71. Surah Nuh (Nabi Nuh a.s.) 

72. Surah A-Jin (Jin)
73. Surah Al-Muzammil (Yang Berselimut) 
74. Surah Al-Muddathir (Yang Berselubung) 
75. Surah Al-Qiyaamah (Hari Kebangkitan / Kiamat) 
76. Surah Al-Insaan (Manusia)

77. Surah Al-Mursalat (Malaikat Yang Diutus)
78. Surah An-Naba’ (Berita Besar)

79. Surah An-Naazi’aat (Malaikat Yang Mencabut) 11/2021

80. Surah ‘Abasa (Dia Bermasam Muka) 2021
81. Surah At-Takwiir (Menggulung) 2021
82. Surah Al-Infitar (Terpecah & Terbelah) 
83. Surah Al-Mutaffifiin (Golongan yang Curang)
84. Surah Al-Insyiqaaq (Terbelah)
85. Surah Al-Buruj (Gugusan Bintang) 
86. Surah At-Taariq (Pengunjung Malam) 
87. Surah Al-A’laa (Yang Tertinggi) 
88. Surah Al-Ghaasyiah (Peristiwa Menggelisahkan/Hari Pembalasan) 
89. Surah Al-Fajr (Fajar / Sinar Mentari)
90. Surah Al-Balad (Negeri)
91. Surah Asy-Syams (Matahari)
92. Surah Al-Lail (Malam)

93. Surah Adh-Dhuha (Pagi yang Cemerlang / Matahari Meninggi) 4/2021
94. Surah Al-Insyirah/An-Nasyrah (Melapangkan) 
95. Surah At-Tin (Buah Tin / Buah Ara) 
96. Surah Al-‘Alaq (Segumpal Darah)
97. Surah Al-Qadr (Kemuliaan) 
98. Surah Al-Baiyinah (Bukti yang Nyata)
99. Surah Al-Zalzalah (Kegoncangan) 
100. Surah Al-‘Aadiyaat (Yang Berlari Kencang)
101. Surah Al-Qari’ah (Hari Yang Hingar Bingar / Kiamat)
102. Surah At-Takathur (Bermegah-megah)
103. Surah Al-‘Asr (Masa) 4/2019
104. Surah Al-Humazah (Pengumpat)
105. Surah Al-Fiil (Gajah)
106. Surah Quraisy (Kaum Quraisy)
107. Surah Al-Ma’un (Barangan Berguna) 
108. Surah Al-Kauthar (Sungai Di Syurga)

109. Surah Al-Kafirun (Golongan Kafir) 
110. Surah An-Nasr (Pertolongan)
111. Surah Al-Lahab (Nyalaan Api) 
112. Surah Al-Ikhlas (Tulus Ikhlas / Memurnikan Keesaan Allah) 9/2018
113. Surah Al-Falaq (Waktu Subuh / Dinihari) 9/2018
114. Surah An-Nas (Manusia)  2018


SURAH HAFAZAN SEKARANG:

 Surah Yasin


*ALLAH PERMUDAHKAN URUSAN ANAK2 DALAM MENGHAFAZ DAN MENGINGATI AL-QURAN. AMIN

46 comments:

 1. ustzah ok sgt..idea yg baik ade page mcm tu..senang nk update teruskan..ustzah letak tarikh kemas kini mcm mane?boleh follow kaedah ustazh ni

  ReplyDelete
  Replies
  1. Idea yg bagus utk rekod. Jazakillah. insyaAllah akan cuba diusahakan pd ms akan dtg.

   Delete
 2. mohon bg tips bagaimana dgn kaedah memperdengarkan tu? pasang bacaan quran 1 alquran berulang2, atau ulang yg hendak dihafal dulu atau ulang juz amma sahaja dulu? atau surah tertentu sahaja dahulu? dalam tempoh sehari, surah yang sama atau semua berulang?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Salam puan.
   saya ada PM FB puan. senang nak bersoal jawab. =)

   Delete
  2. Salam puan, boleh email juga pada saya:) aishahmdali@gmail.com

   Delete
 3. assalam, sy juga ada soalan yg sama; blh pm sy di fb nurshuhada9@yahoo.com. t.ksh.

  mohon bg tips bagaimana dgn kaedah memperdengarkan tu? pasang bacaan quran 1 alquran berulang2, atau ulang yg hendak dihafal dulu atau ulang juz amma sahaja dulu? atau surah tertentu sahaja dahulu? dalam tempoh sehari, surah yang sama atau semua berulang

  ReplyDelete
 4. assalamualaikum
  blh puan pm sy di fb kelantaniah@yahoo.com ? skrg sy br mengandung 1bln lbh utk ank ke3.harap puan dpt bkongsi pglmn dgn sy
  terima kasih

  ReplyDelete
 5. Salam
  Masha Allah. Sgt kagum ddgn usaha puan melatih anak menghaffaz Quran. Mohon utk share tips nya puan? Email sy baitimadrasati@gmail.com

  Jazakumullahu khayr

  ReplyDelete
 6. Assalamualaikum...bleh pm sy di fb bgaimana puan dan suami melatih anak2 membaca dan menghafal alquran... ni email dan fb saya ct_shasita@yahoo.com.my fb:shasita sahak...

  ReplyDelete
 7. Assalamualaikum,
  Boleh pm saya cara puan mengajar anak menghafal al Quran?saya nak anak saya pandai baca dan menghafal al Quran. Email saya hjhzuhairah@gmail.com

  ReplyDelete
 8. boleh pm fb saya juga? Baizura Yaso. atau email..norbaizura.yaso@gmail.com

  nak tahu macam mana cara untuk start and cara mengajar dan istiqamah

  ReplyDelete
 9. Assalamualaikum Puan. Mohon berkongsi pengalaman. PM saya Puan Firdaus Tahir atau firdaus.mdtahir@gmail.com

  ReplyDelete
 10. Alhamdulillah saya sudah send emel ke semua alamat emel di atas =)

  ReplyDelete
 11. Assalamualaikum Puan. Mohon juga berkongsi dengan saya di shuzain79@gmail.com. terima kasih..

  ReplyDelete
 12. Salam Puan.. Mohon untuk dikongsikan panduan menghafaz anak-anak.. terima kasih ibnumohd313@gmail.com. Terima kasih..bibarakatillah

  ReplyDelete
 13. Assalamualaikum puan, mohon perkongsian juga teknik hafazan yang puan gunakan. Masya Allah, saya kagum dengan usaha puan, dan berharap saya tak terlambat untuk mengikuti jejak puan.

  ReplyDelete
 14. Assalamualaikum puan.. mohon perkongsian juga untuk saya dan suami.. leeiana84@yahoo.com.. syukran jazilan.. semoga usaha ini diberkati

  ReplyDelete
 15. Assalamualaikum puan, saya juga mohon perkongsian teknik hafazan yang puan gunakan. Boleh emel saya di vamp_mar07@yahoo.com .. syukran Puan semoga usaha kita diberkati Tuhan

  ReplyDelete
 16. Alhamdulillah sy sdh send email tersebut ke semua alamat emel. harap ia membantu

  ReplyDelete
  Replies
  1. Salam ustazah..mohon pm saya juga. teknik mendengarkan anak2 bacaan alquran,dan utk satu2 surah perlu diulang sehingga hafal dgn sahih atau boleh baca kepada surah2 seterusnya walaupon bayi masih belum hafal dgn betul?utk makluman ustazah.bayi saya berumur 12 bulan.
   setakat ni alif ba ta sudah mule kenal dan surah al fatihah die mule ajuk bila saya baca..tp saya tak pasti die tgkap atau tidak sbb masih belum boleh bercakap.
   adekah saya hanya perlu ulang surah fatihah sahaja smpai die pandai baca sendiri atau boleh ulg2 juz amma atau 30 juz alquran?
   dan perlu kah saya mengajar membaca dahulu baru menghafal?
   bolehkah kalau bayi hanya hafal di ingatan tanpa kenal ayat?
   Jazakillah kpada ustzh jika sudi berkongsi ilmu dgn saya yg lemah ini.
   Semoga Allah berkati ustzh sekeluarga dan masukkan ustzh dan keluarga dlm syurga nya dgn rahmatnya yg maha luas.. :)
   Fb Ct Hajar Jamaldin.
   Emel cthajar9317@yahoo.com

   Delete
 17. Assalamualaikum ustazah,saya pernah pergi seminar ustazah anjuran islamic network parenting. Disini saya ingin memohon perkongsian dari puan bagaimana teknik hafazan bagi surah-surah yang panjang, dalam sehari berapa kerap hafazan perlu dilakukan terima kasih ye ustazah. boleh emel kpd saya azurah@kktmledang.edu.my

  ReplyDelete
 18. Assalammualaikum puan;
  Boleh kongsikn formula utk ank2 cepat menghafal surah?
  Jazakillahu khairan kathira. ..

  ReplyDelete
 19. Assalamualaikum kak..Alhamdulillah untuk anak2 akak..sy juga sedang berusaha, minta jasa baik akak untuk perkongsian cara yg akk gunakan ye..jazakillahukhair kak:)...Barakumullah :)..emel saya rashidah16@gmail.com. tq akak ye

  ReplyDelete
 20. assalamualaikum... mohon perkongsian tip penghafalan anak yea, hatisufi86@gmail.com

  ReplyDelete
 21. Assalamualaikum..mohon perkongsian tip penghafalan anak.krulmas@gmail.com..terima kasih.wassalam

  ReplyDelete
 22. Saya sudah send kepada semua emel di atas. harap ia menjawab soalan anda semua =)

  ReplyDelete
 23. Assalamualaikum.sy bru jmpa blog ustazah..subhanallah,alhamdulillah atas kurnian rezeki Allah..sy belum brkahwin,.tp brminat untk mgetahui tip dan cra ustazah mgajar anak2 mghafal..insyaAllah sy nk praktik dlu sblm anak2..mohon share di email sy,mahfuzahrosli@gmail.com
  T.kasih(^_^)

  ReplyDelete
 24. Assalammaualaikum.subhanallah best nye tgk anak 2 ustazah berjjaya menghafaz surah2 dlm quran.boleh puan emailkan tips2 n cara2 puan mendidik anak menghafal quran
  Email: ladies.stuffer@gmail.com

  Jazakillah ustazah

  ReplyDelete
 25. Assalamualaikum puan, boleh pm saya juga detail bagaimana teknik mengajar anak hafal quran?

  email: eastlah@yahoo.com

  jazakillah khairan

  ReplyDelete
 26. Assalamualaikum, subhanallah.. sy sungguh teruja membaca blog ustazah dan melihat prestasi anak-anak ustazah. Semoga Allah membantu ustazah untuk terus mendidik ummah yang cemerlang. Sy juga bercita-cita seperti ustazah..mohon sedikit perkongsian dari ustazah tentang kaedah mendidik anak menghafaz Al-Quran.. Mohon juga ustazah doakan saya sekeluarga agar menjadi "Ahlul Quran" ..amin..

  email sy : srikandyputri@gmail.com..

  syukran

  ReplyDelete
 27. Salam ustazah..mohon pm saya juga. teknik mendengarkan anak2 bacaan alquran,dan utk satu2 surah perlu diulang sehingga hafal dgn sahih atau boleh baca kepada surah2 seterusnya walaupon bayi masih belum hafal dgn betul?utk makluman ustazah.bayi saya berumur 12 bulan.setakat ni alif ba ta sudah mule kenal dan surah al fatihah die mule ajuk bila saya baca..tp saya tak pasti die tgkap atau tidak sbb masih belum boleh bercakap.adekah saya hanya perlu ulang surah fatihah sahaja smpai die pandai baca sendiri atau boleh ulg2 juz amma atau 30 juz alquran?dan perlu kah saya mengajar membaca dahulu baru menghafal?bolehkah kalau bayi hanya hafal di ingatan tanpa kenal ayat?Jazakillah kpada ustzh jika sudi berkongsi ilmu dgn saya yg lemah ini.Semoga Allah berkati ustzh sekeluarga dan masukkan ustzh dan keluarga dlm syurga nya dgn rahmatnya yg maha luas.. :)

  *maaf ustazah,sy copy dari persoalan di atas kerana situasi yg sama. Mohon perkongsian dari ustazah..
  Sy amat menghargainya.jazakillahukhair..

  Emel : sitiazirah3110@gmail.com

  ReplyDelete
 28. Assalamualaikum, sy amat kagum dgn usaha puan dan pencapaian anak2 puan. Mohon dpt dikongsikan kaedah pengajaran nya. Terima kasih dan semoga Allah murahkan rezeki puan. Amiin

  ReplyDelete
 29. Salam. Saya mempunyai anak berusia 2 dan 4 tahun. Boleh puan kongsi tips? Jzkk

  Emel: syaimazaidah@gmail.com

  ReplyDelete
 30. MashaAllah ustazah..mabruk...

  sangat berharap puan dpt kongsikan teknik2 n tips..dan juga persedian ibubapa..email saya najmiyah.jaafar@gmail.com

  ReplyDelete
 31. As salam puan..mohon jasa baik puan utk kongsikan juga pada sy teknik mengajar anak menghafaz al quran dan cara mendidik anak..ini emel sy nurulnadhirah_87@yahoo.com.my..terima kasih puan

  ReplyDelete
 32. salam. ustazah boleh bg tips cara mengajar anak menghafaz al- quran dan cara mendidik anak mendengar kata. ini email saya get.izah@gmail.com. terima kasih ustazah.

  ReplyDelete
 33. Assalamualaikum...
  Saya dalam proses mengajar anak2 saya yang berusia 7 dan 8 tahun menghafal bersama2.
  bleh pm sy di fb bgaimana puan dan suami melatih anak2 membaca dan menghafal alquran...
  emel saya : dehatie@gmail.com

  ReplyDelete
 34. Alhamdulillah. Seronok melihat perkembangan yg begitu mengagumkn putera2 ustazah. Sgt2 memotivasikn untuk dipratikkn tetapi x berilmu. Boleh kiranya ustazah share ilmu dan pengalaman proses mengajarnya. Tkasih bebyk ustazah

  ReplyDelete
 35. Alhamdulillah. Seronok melihat perkembangan yg begitu mengagumkn putera2 ustazah. Sgt2 memotivasikn untuk dipratikkn tetapi x berilmu. Boleh kiranya ustazah share ilmu dan pengalaman proses mengajarnya. Tkasih bebyk ustazah

  ReplyDelete
 36. Alhamdulillah. Seronok melihat perkembangan yg begitu mengagumkn putera2 ustazah. Sgt2 memotivasikn untuk dipratikkn tetapi x berilmu. Boleh kiranya ustazah share ilmu dan pengalaman proses mengajarnya. Tkasih bebyk ustazah

  ReplyDelete
 37. Assalamualaikum... Ustazah Aisyah! Rupanya ustazah aktif di blog pula... Selama ini hanya kenal melalui buku-buku ustazah sahaja...sudilah kiranya ustazah kongsikan dengan saya teknik2 mengajar anak untuk menghafaz Al-Quran... saya ada 2 orang anak dan masih kecil... Harap Ustazah Aisyah dapat emel kan saya di icikza@gmail.com. Syukran jaziilan ya ustazah.... Allah sahaja dapat membalasnya.... amin...

  ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...