Thursday, February 12, 2015

Video: Hasil Solar Windmill


بسم الله الرحمن الرحيم

Ini adalah video Hasil Solar Windmill dibuat oleh anak-anak.

Mereka mula faham fungsi kuasa solar yang boleh menggerakkan sesuatu benda.

Post by Amri Mohd Nason.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...