Thursday, May 14, 2015

Sejarah hidup

بسم الله الرحمن الرحيم

 “Every single person on this planet that has reached any age of maturity, has a best-selling novel of their life, if they could just write it down in good language.”

Kata-kata oleh Sheikh Hamza Yusuf yang saya temui dalam Blog Nik Nur Madihah (baca di sini), pelajar pintar yang pernah menggegarkan Malaysia dengan keputusannya yang amat cemerlang suatu ketika dahulu. Satu blog yang saya suka ikuti kerana banyak teladan dan pengajaran yang boleh saya dapati di sana.

Ya, setiap orang punya sejarah hidup yang berbeza.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...