Saturday, September 16, 2017

Karya Abdul Rahman: Nabi Muhamad Sallallahu Alaihi Wasallam

بسم الله الرحمن الرحيم

Pada zaman dahulu terdapat nabi yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

Ayahnya bernama Abdullah.

Ibunya pula bernama Aminah.

Ketika baginda masih kecil, semua orang memuji nabi dengan pujian yang baik.

Selepas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak manusia kepada Islam, Kaum Quraisy mencaci Nabi Sallallahu Alaihi Wassallam dengan perkataan yang buruk.

Tamat

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...